Mitä teen?

FASILITOIN

Autan organisaatioita muuntamaan yksilöllisen osaamisen yhteisölliseksi kyvykkyydeksi hallita muuttuvaa toimintaansa.  Menetelmäni on tutkiva, osallistava ja kokeiluihin kannustava. Lähestyn työelämän trendejä, kuten palvelumuotoilua ja leaniä, oppimisprosesseina.

 

VALMENNAN

Ohjaan asiakkaitani ymmärtämään paitsi omaa myös koko yhteisönsä ja asiakkaansa oppimista. Ymmärryksen lisäksi tarjoan konkreettisia välineitä ja menetelmiä osaamisen kehittämiseen. Lähtökohtani on näkemys, jonka mukaan oppimisen kohde on oltava linjassa (liike-)toiminnan motiivien kanssa. Osallistamalla yksilöt yhteisen toiminnan kehittämiseen luodaan tuottavuutta ja työhyvinvointia.

 

OPETAN

Suunnittelen, toteutan ja arvioin erilaisia oppimiskokonaisuuksia. Tunnen verkko-oppimisen mahdollisuudet ja kokeilen rohkeasti erilaisia opetusmenetelmiä. Opettajakeskeisen opetustyylin sijaan pyrin oppimaan yhdessä opiskelijoideni kanssa. Oppiminen rakentuu vuorovaikutuksessa.

 

TUTKIN

Sielultani olen tutkija. En tyydy helppoihin ratkaisuihin vaan pikemmin etsin uusia haastavampia kysymyksiä. Olen julkaissut useita tiedeartikkeleita sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla. Akateemisten seurapiirien sijaan sytyn kuitenkin enemmän työelämän todellisten ongelmien ratkaisuista. Teen tutkimusta kansalle, en muille tutkijoille.

 

KIRJOITAN

Ilmaisen itseäni puhumisen lisäksi myös kirjoittamalla. Intohimoni on järjestää sekavista ajatuksista loogisia kokonaisuuksia. Olen palkittu runoilija ja haaveenani on joskus kirjoittaa oma tietokirja.